Radionica “Obnovimo Hrvatsku: komunikacija i kreiranje svijesti” u okviru BUILD UPON projekta i RENOVATE EUROPE kampanje

Datum događanja: Lokacija: Zagreb

Hrvatski savjet za zelenu gradnju i HUPFAS Vas pozivaju na radionicu “Obnovimo Hrvatsku: komunikacija i kreiranje svijesti”, u okviru projekta BUILD UPON i kampanje RENOVATE EUROPE, koja će se održati u hotelu Antunović Zagreb, 22.11.2016. godine.
Glavna tema radionice je kako poboljšati međusektorsku komunikaciju u procesu energetske obnove zgrada.

U okviru radionice, organizirano je i nekoliko stručnih prezentacija, a detaljni program radionice će uskoro biti dostupan. Predviđeno trajanje radionice je od 09.30 – 14.30 sati.


Projekt BUILD UPON orijentiran je na pokretanje regionalne aktivne mreže svih sudionika održive gradnje kao efektivne potpore definiranju i implementaciji principa održive gradnje na lokalnom, nacionalnom i Europskom nivou. Projekt je službeno započeo 1.ožujka 2015. godine, a trajat će do 28. veljače 2017. godine.

Važan cilj ovog projekta je potpora sudionicima održive gradnje u njihovom utjecaju i doprinosu lokalnoj i nacionalnoj vlasti pri kreiranju politika vezanih uz održivu gradnju. Posebice se to odnosi na podršku Vladi RH u donošenju nove dugoročne strategije energetske obnove zgrada, za koju je predviđen rok travanj 2017. godine.