Okrugli stol: Predloženi novi paket energetskih propisa EU – Što je bitno za hrvatsku (elektro) energetiku i na što bi trebalo pokušati utjecati

Datum događanja: Lokacija: Zagreb

U Zagrebu se 14, lipnja 2017. održava Okrugli stol u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i CIGRE – Hrvatskog ogranka međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave.

Europska komisija je 30.11.2016. predstavila prijedlog novog paketa energetskih propisa / mjera (tzv. Zimski paket) za očuvanje konkurentnosti EU u tranziciji prema čistoj energiji. Mjere koje su predložene u Zimskom paketu imaju za cilj omogućiti nastavak reforme energetskog sektora, u skladu s obvezujućim okvirom na europskoj razini za tržište električne energije, energetsku učinkovitost, učinkovitost korištenja energije u zgradarstvu, eko-dizajn i energetsko označavanje, obnovljive izvore energije i održivost korištenja bioenergije te upravljanje Energetskom unijom. Tržište prirodnog plina nije bilo predmet Zimskog paketa. Europska komisija je obrazložila predložene mjere te dodatno iskazala svoje poglede na cijene i troškove energije, financiranje u sektoru energetike, ubrzanje inovativnosti na području čiste energije i poboljšanje transporta u dijelu koji je povezan s energijom.
Od Europskog parlamenta i zemalja-članica se do sastanka Europskog Vijeća u ožujku 2017.
očekuje da analiziraju prijedloge mjera. Od svake zemlje-članice, uključujući Hrvatsku,
očekuje se da provede analizu svog pravnog i regulatornog okvira s obzirom na predložene
promjene. Stoga je potrebno analizirati specifične odredbe zakona i podzakonskih akata,
prepoznati neusklađenosti, utvrditi potrebne izmjene i dopune te ocijeniti njihovu
prihvatljivost.
Na ovom Okruglom stolu predstavnici nadležnog ministarstva upoznali bi stručnu i širu
javnost sa Zimskim paketom Europske komisije i promjenama koje se u svezi s time mogu
očekivati u energetskom sektoru RH.