Okrugli stol: Potrebe, problemi i rješenja u području eko-inovacija

Datum događanja: Lokacija: Zagreb

Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA d.o.o. u okviru projekta EcoInn Danube sufinanciranog iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014. – 2020. organizira Okrugli stol: Potrebe, problemi i rješenja u području eko-inovacija.

Okrugli stol održat će se 13. lipnja 2017. u Zagrebu.

Svrha okruglog stola je upoznati ključne dionike s ciljevima projekta te raspraviti trenutnu situaciju u području energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj, utvrditi potrebe i probleme u području eko-inovacija te raspraviti moguća rješenja u svrhu izrade zajedničke transnacionalne strategije o eko-inovacijama. Uz to rasprava će uključivati sljedeće teme:

– Uloga javnog sektora u stvaranju pozitivnog okruženja za eko-inovacije;

– Stavovi istraživačke zajednice o eko-inovacijama;

– Iskustva potpornih institucija u projektima inovacija;

– Prilike za razvoj eko-inovacija u području energetske učinkovitosti.

Cilj projekta je unaprijediti okruženje za razvoj eko-inovacija u Dunavskoj regiji te poboljšati suradnju inovatora u području eko-inovacija s posebnim naglaskom na razvoj i primjenu eko tehnologija. Jedan od rezultata projekta je razvoj posebnih alata i mreža za povezivanje inovatora, znanstvene zajednice, industrije, malih i srednjih poduzeća, investitora, trećeg sektora, šire javnosti i kreatora zakonodavnog okvira.

Više informacija o samom projektu možete pronaći ovdje.