”Global Ministerial Conference on Energy Efficiency” konferencija

Datum događanja: Lokacija: Pariz, Francuska

Međunarodna energetska agencija (International Energy Agency – IEA) 29. lipnja 2017. u Parizu organizira konferenciju ”Global Ministerial Conference on Energy Efficiency”.

Konferencija će spojiti donositelje odluka na višim razinama iz svih dijelova svijeta, te potaknuti raspravu o važnosti energetske učinkovitosti, te razmjenu iskustava.

Tema konferencije je: Kako zemlje mogu bolje implementirati politiku energetske učinkovitosti te spojiti socijalne, ekonomske i ekološke koristi za svoje građane?