Bioenergy 4 Business (B4B) seminar

Datum događanja: - Lokacija: Zagreb; Ribnica, Mozirje, Nazarje (SLO)

Bioenergy for Business (B4B) projekt je financiran sredstvima iz EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Energetski Institut Hrvoje Požar jedan je od partnera na B4B projektu te je zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj.

Trajanje seminara je dva dana. Prvi dan seminara, 5. listopad 2016. godine, predviđen za predavanja, održat će se u Zagrebu, u Energetskom institutu Hrvoje Požar u dvorani Filipa Prebega (prizemlje). Drugi dan, 6. listopad 2016., zamišljen je kao stručni izlet u Sloveniju u sklopu kojeg će se posjetiti reprezentativna postrojenja na biomasu te će biti održano kratko predavanje.

Seminar je namijenjen stručnoj javnosti, predstavnicima energetskih kompanija, financijskih institucija koje financiraju projekte grijanja na biomasu te projektantima postrojenja koja koriste biomasu za grijanje. Seminaru, dakako, mogu prisustvovati i postojeći ili budući korisnici biomase za grijanje te svi koji su zainteresirani za tematiku iskorištavanja biomase.

Cilj Seminara:
 • stručnoj javnosti približiti tehnologiju korištenja biomase;
 • ukazati na važnost dobrog projektiranja;
 • ostvariti razmjenu iskustava i znanja;
 • ostvariti suradnju među projektantima;
 • potaknuti korištenje sustava grijanja na biomasu;
 • sinergijsko djelovanje projektanata i investitora;
 • potaknuti financiranje projekata korištenja OIE uz povoljne uvjete;
 • informirati o potencijalnim načinima financiranja.
Teme koje će se obraditi na Seminaru:
 • prednosti korištenja biomase;
 • uvjeti koji se postavljaju za kvalitetu drvne biomase;
 • zahtjevi za projektante prilikom projektiranja sustava na biomasu;
 • iz prve ruke predstavljanje primjera dobrog projektiranja sustava korištenja biomase s fokusom na izazove za projektante;
 • nužnost interdisciplinarnog pristupa prilikom projektiranja i razvoja sustava korištenja biomase;
 • predstavljanje alata za preliminarnu financijsku evaluacija projekata korištenja biomase za grijanje (rezultat rada na B4B projektu);
 • mogućnosti financiranja projekata vezanih uz biomasu;
 • posjet postrojenjima.

Ulaz je slobodan kao i sam izlet. Ukoliko ste zainteresirani i u mogućnosti ste sudjelovati na Seminaru, molimo Vas da se prijavite na linku. Za sve sudionike Seminara pripremljena je zakuska oba dana seminara.

Za sve dodatne informacije obratite se e-mailom na dbalic@eihp.hr ili aabramovic@eihp.hr te pozivom na tel: 01/6326-286 ili 01/6326-294.


Bioenergy4Business (B4B) je međunarodni projekt financiran sredstvima iz EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020. B4B podupire i promiče (djelomičnu) zamjenu fosilnih goriva (kao što su ugljen, nafta, plin) koji se koriste za grijanje, sa raspoloživim izvorima bioenergije (kao što su nusproizvodi drvne industrije, šumska biomasa, peleti, slama i ostala biomasa iz poljoprivrede) u Europskoj uniji i izvan nje. Pokazuje investitorima i operaterima u sektoru toplinarstva kako koristiti biomasu na energetski učinkovit i ekonomičan način. Cilj B4B projekta je poticanje korištenja biomase za grijanje u javnom i privatnom sektoru za snage kotlova iznad 100 kW. Glavna zadaća projekta je širenje najbolje prakse zamjene fosilnih goriva biomasom na području Centralne i Istočne Europe.

 • Trajanje projekta: 2015. – 2017.

Partneri projekta su 12 zemalja članica EU i Ukrajina (Austrija, Belgija, Danska, Njemačka, Bugarska, Hrvatska, Finska, Grčka, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Ukrajina). Energetski Institut Hrvoje Požar (EIHP) partner je na B4B projektu zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj.