Strateški ciljevi Europske Unije do 2030. godine

Europska unija prihvatila je zajedničku energetsku i klimatsku Strategiju 2030 koja uključuje ciljeve i politička usmjerenja za period od 2020. do 2030. godine. Ova strategija usmjerena je na kreiranje europskog društva kao kompetitivnog, sigurnog i energetski učinkovitog sustava, spremnog za dostizanje dugoročnog cilja smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2050.godine. Strategija odašilje snažan signal tržištu, ohrabrujući privatne investicije u novu energetsku infrastrukturu i nisko ugljične tehnologije.

Ciljevi za 2030.

  • Smanjene emisija stakleničkih plinova za 40% u usporedbi s razinama izmjerenim 1990.
  • Najmanje 27% potrošene energije treba biti generirano iz obnovljivih izvora.
  • Najmanje 27% ušteda u potrošnji energije u usporedbi s ”business as usual” scenarijem.
Detaljnije o ciljevima Strategije 2030 možete pročitati ovdje.

Mjere politike za postizanje ciljeva

  • Reforma sustava razmjene emisija stakleničkih plinova (ETS).
  • Uvođenje novih indikatora kompetitivnosti i sigurnosti energetskog sustava. (Primjerice, razlika u cijeni između glavnih aktera, diversifikacija ponude i kapacitet povezivanja između članica EU).
  • Novi sistem vodstva temeljen na nacionalnim planovima za kompetitivno, sigurno i učinkovito energetsko tržište. Ovi planovi, temeljeni na europskim smjernicama, biti će izraženi s clijem da omoguće veću sigurnost investitora, veću transparentnost i poboljšaju koherentnost politike, kao i unaprijede koordinaciju diljem EU.

Komisija je izradila plan europske energetske unije, čime će se za građane EU-a i poduzeća osigurati sigurnacjenovno dostupna i ekološki prihvatljiva energija. Na taj način će se omogućiti slobodan protok energije preko nacionalnih granica u EU-u.

Energetska unija temelji se na postojećoj energetskoj politici EU-a, uključujući okvir za energetsku i klimatsku politiku do 2030. i strategiju energetske sigurnosti.


Strateški ciljevi Europske Unije do 2020. godine


Energetska učinkovitost u Hrvatskoj