CEI

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) osnovan je krajem ožujka 2012. godine. Cilj mu je omogućiti transparentno upravljanje, praćenje i provođenje energetske strategije Republike Hrvatske te na sustavan način pratiti i biti podrška u vođenju investicija države i državnih tvrtki.

CEI-u je 2014. godine Zakonom o energetskoj učinkovitosti dodijeljena uloga Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost (NKT) koje ima ulogu hrvatske agencije za energetsku učinkovitost te predstavlja krovno tijelo zaduženo za planiranje, koordinaciju i provedbu politike energetske učinkovitosti u Hrvatskoj.

Također, Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva iz 2016.godine proširena je uloga NKT i na ovo područje. Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost ima ulogu provedbenog tijela za postizanje ciljeva politike energetske učinkovitosti i alternativnih goriva Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOIE), Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) i Ministarstva mora, prometa i infrastrukure (MPPI).


Nacionalno koordinacijsko tijelo za energetsku učinkovitost – NKT


Kontakti