Poslovni slučaj za upravljanje energijom

U trenutku kada nadiđete scenarije besplatnih i pristupačnih rješenja za energetske uštede, potrebno je izraditi poslovni plan upravljanja energijom ili takozvani poslovni slučaj (engl. business case).

Poslovni slučaj razvija strategiju energetskih ušteda na način da dokazuje kako novac potrošen na investicije za poboljšanja vezana uz očuvanje energije može biti vraćen kroz izračun povrata investicije. On uključuje tzv. cost benefit analizu kako bi se odredili svi troškovi prije, za vrijeme trajanja poboljšanja te predvidjeli troškovi i uštede kao rezultati investicije.

Prvi korak je jasna definicija cilja energetskih ušteda. Važno je jasno definirati viziju, misiju i glavne strategije postizanja zadanog cilja.


Poslovni slučaj može se primijeniti na bilo koju razinu menadžmenta i za bilo koju fazu razvoja, tako da je također prirodno razviti poslovni slučaj za potrebe provedbe energetske politike u okviru raznih projekata.

Obrazac za poslovni slučaj

Poslovni slučaj kao dokument sadrži detaljan opis poslova i ishode projekta u slučaju dodjele traženih sredstava. Projekt može zahtijevati sredstva u vidu financiranja ili radne snage. Poslovni slučaj predstavlja niz različitih opcija poslovanja, potpora i razrađuje ih kako bi istaknuo preferiranu opciju. Svaki poslovni slučaj obavezno mora uključivati procjenu troškova, procjenu dobitaka i vremenskog okvira.

Analizirajte proces nabave

Analizirajte na koji način se odvija nabava resursa u Vašem poduzeću i pri tome vodite računa o tome uključuje li proces nabave principe očuvanja energije. Uzmite u obzir sve troškove i energiju utrošenu u proizvodnju, transport i odlaganje otpada od proizvodnje. Bez obzira na to je li Vaše poduzeće orijentirano na proizvodnju ili uslužne djelatnosti, može se detektirati točan iznos energije utrošen u krajnju vrijednost ponuđenu Vašim klijentima.

Ispitajte potrošnju energije

Kako je definirano u poglavlju Analizirajte svoj obrazac potrošnje, provjerite svoju potrebu za energijom prije poduzimanja projekta i izračunajte trenutne troškove, kako biste dobili bazičnu vrijednost u usporedi s kojom ćete mjeriti svoje uštede te izračunati financijsku isplativost projekta.

Istražite moguća mjesta za postizanje ušteda

Kako biste locirali moguća mjesta uštede energije i pratili energetske uštede, možete se poslužiti Kontrolnom listom za upravljanje energijom. Važno je da izradite vlastitu kontrolnu listu, koja će u potpunosti odgovarati Vašim navikama energetske potrošnje i u koju ćete unijeti što više izvora energetske potrošnje u Vašem uredu.

Preporučujemo da proučite savjete za štednju podijeljene prema pojedinim sektorima u poglavlju Građani, kao i sadržaje izdvojene u poglavlju Informacije i edukativni sadržaj vezan uz Građane.


Napišite jednostavnu politiku provođenja mjera za postizanje energetskih ušteda


Kontrolna lista energetskih ušteda


Povratak na – Koraci za postizanje ušteda u uredu