Jednostavna politika provođenja energetskih ušteda

Jednostavna politika tvrtke u svrhu ostvarenja ciljanih energetskih ušteda može Vam pomoći, kao smjernica, u provođenju i kreiranju novog programa upravljanja resursima u Vašoj tvrtki te predstaviti svim Vašim zaposlenicima, klijentima i suradnicima Vašu namjeru ostvarivanja ušteda.


Jednostavna politika energetskih ušteda trebala bi uključivati:

  • Izjavu glavnog menadžera o posvećivanju cilju ušteda energije
  • Podatke o početnim vrijednostima potrošnje energije
  • Željene ciljeve ušteda ili željenu potrošnju
  • Plan aktivnosti
  • Proceduru bilježenja napretka
  • Format i vrijeme izvještavanja o napretku
  • Proces poboljšanja procedura – sistem nadzora i izvještavanja o mogućim poboljšanjima procedure
  • Eventualne potrebe za izdvajanja iz budžeta

Politike za ostvarenje energetskih ušteda pružaju jasan pregled jednostavnog procesa uštede i demonstriraju predanost tvrtke postizanju održivosti. Pomaže vođenju i fokusiranju na postizanje poboljšanja i tvrtke i motivira Vaše menadžere i zaposlenike na postizanje cilja. Na posljetku, uz pomoć tog dokumenta možete jednostavno pratiti kako se Vaša tvrtka razvija u zadanom smjeru i prosuditi je li proces zadovoljavajući u usporedbi s zadanim ciljevima.

Prilikom kreiranja bilo koje politike tvrtke najbolje je posavjetovati se s većim brojem ljudi. Svakako uključite svoje zaposlenike i omogućite im da doprinesu u razvoju zajedničke politike, a zatim i strategije, koju će radnici znatno lakše razumjeti, prihvatiti i željeti sudjelovati u njenom ispunjenju.


Definirajte viziju, misiju i vodeće strategije upravljanja energijom

Za potrebe jasnijeg upravljanja energetskim resursima tvrtke, potrebno je definirati razvojne strategije unutar okvira zajedničke vizije i misije.

Ove definicije pomažu tome da se projekti energetske učinkovitosti lakše oblikuju u svrhu postizanja unaprijed zadanog cilja te pomažu zaposlenicima i okolini u razumijevanju ciljeva tvrtke.

Vizija je vrlo kratka i jasna izjava o tome što je glavni cilj upravljanja energijom. Vizija treba predstaviti dugoročan cilj tvrtke koji ujedno prikazuje stav tvrtke prema energetskoj učinkovitosti i željeni status tvrtke. Na primjer – ”Vizija naše tvrtke u pogledu upravljanja energijom je postići održivo poslovanje, kako u financijskom, tako i u ekološkom i socijalnom smislu.”

Misija određuje način na koji tvrtka planira postići svoju viziju. Unutar misije se detaljnije određuju određeni parametri kojima tvrtka može mjeriti vlastiti uspjeh. Na primjer – ” Misija nam je ostvariti energetske štede u iznosu 20 % od trenutne energetske potrošnje (godina) i smanjenje CO2 otiska za 30% od trenutnog stanja do (odrediti godinu).”

Vodeće strategije razrađuju željene ciljeve na način da točno identificiraju set aktivnosti potreban za postizanje parametara zadanih misijom. Važno je da strategije slijede viziju energetskog upravljanja, ali i generalnu viziju tvrtke, njene vrijednosti, poslovne ciljeve i pored politike provođenja mjera za postizanje energetskih ušteda i sve druge politike tvrtke.

Prva vodeća strategija se najčešće odnosi na promjenu navika zaposlenika tvrtke, bez obzira na to koja se promjena uvodi u svakodnevno poslovanje. U smislu energetskih ušteda, najčešće je potrebno razviti svijest zaposlenika o utjecaju energetske potrošnje na financijski i ekološki balans tvrtke te i ukazati na koje je sve načine moguće postići jednostavne i značajne uštede. Ova strategija odnosi se dakle prvenstveno na edukaciju zaposlenika te objašnjavanje koncepta energetskog menadžmenta.


Nakon što je edukacijska strategija razvijena i implementirana potrebno je prijeći na sljedeću fazu – razvoj poslovnog modela energetskog menadžmenata ili tzv. poslovnog slučaja. Na ovoj razini stupa se u kontakt s menadžmentom, upravom i vlasnicima tvrtke, vezano uz odobravanje investicija za potrebe energetskih ušteda.

Kako bi uprava Vaše tvrtke potvrdila investiciju u neku od mjera uštede energije potrebno je prezentirati financijski slučaj i sve njegove aspekte. Važno je komunicirati sve kapitalne troškove i uštede. Novac utrošen u poboljšanja koja reduciraju energetsku potrošnju mogu se isplatiti kroz uštede energije za razliku od scenarija ”bussiness as usual”.

Također važno je proučiti sve moguće opcije za financiranja putem natječaja i subvencija. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost redovito objavljuje natječaje koji su usmjereni na komercijalni sektor ili na različite korisnike.


Izradite poslovni slučaj za upravljanje energijom


Kontrolna lista energetskih ušteda


 Povratak na – Koraci za postizanje ušteda energije u uredu