Javni poziv: Energetska obnova višestambenih zgrada

Trajanje natječaja: -

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

U okviru ovog Poziva sredstva ukupne vrijednosti 152.000.000 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj će se dodijeliti projektima energetske obnove višestambenih zgrada i podršku korisnicima za provedbu istih:

  • GRUPA 1 – Energetska obnova višestambene zgrade
    GRUPA 2 – Horizontalne mjere

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka i to:

  • za GRUPU 1 u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.01.2017.
    za GRUPU 2 u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnog prijedloga od 60 kalendarskih dana, odnosno od 17.10.2016. do 16.12.2016.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su:

  • GRUPA 1 – u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika)  ili  upravitelj zgrade
    GRUPA 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: otvoren od 17.10.2016. do 16.1.2017.
Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije
Prijavitelji: gospodarski subjekti, obrtnici

Više o pozivu možete pronaći ovdje.