Kapitalna pomoć gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva – MGIPU

Trajanje natječaja: -

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević donio je Odluku o raspoređivanju i korištenju sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2016. Temeljem te Odluke Ministarstvo je objavilo javni poziv na koji se do 20. svibnja 2016. mogu javiti svi zainteresirani gradovi i općine. Prijave se šalju isključivo elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Ministarstva www.mgipu.hr na kojoj su objavljeni i svi ostali podaci o javnom pozivu.

U Državnom je proračunu za ovu namjenu osiguran 21 milijun kuna što je značajno povećanje u odnosu na prošlogodišnja sredstva kada je bilo planirano 6 milijuna kuna.

Ministarstvo osiguranim sredstvima želi potaknuti razvoj komunalnih aktivnosti i usluga koje će doprinijeti boljoj kvaliteti života u svim dijelovima Hrvatske. Sredstva su namijenjena izradi projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture. Sufinancira se i izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima. Općine i gradovi mogu dobiti i financijsku pomoć za nabavu opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge.