Treći seminar ”Korištenje biomase za grijanje”

Datum događanja: - Lokacija: Zagreb

U Zagrebu se u sklopu projekta Bioenergy for Business 25. i 26. siječnja 2017. godine održava treći dvodnevni seminar „Korištenje biomase za grijanje“.
Prvog dana seminara predviđena su predavanja u Energetskom institutu Hrvoje Požar (Savska cesta 163, Zagreb), u dvorani Filipa Prebega (prizemlje). Drugog dana predviđen je stručni izlet postrojenju BE‑TO Glina.

Tema seminara je mogućnost korištenja moderne biomase (drvna sječka, peleti, piljevina) za grijanje velikih zgrada u javnom i privatnom sektoru u cilju povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja financijskih izdataka za grijanje.

Seminar je namijenjen projektantima, inženjerima, predstavnicima energetskih kompanija i financijskih institucija koji se susreću s projektima ili su zainteresirani za projekte korištenja moderne biomase u sustavima grijanja većih snaga.

Seminar se odvija u sklopu projekta Bioenergy for Business financiranog kroz program Europske komisije Horizon 2020, a Energetski institut Hrvoje Požar hrvatski je predstavnik u konzorciju. Ulaz je slobodan te su u sklopu seminara predviđeni domjenci za posjetitelje.

Prijave su otvorene do 23.1.2017., a prijaviti se možete ovdje, a program događanja kao i poziv možete pogledati ovdje.


Bioenergy4Business (B4B) je međunarodni projekt financiran sredstvima iz EU programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020. B4B podupire i promiče (djelomičnu) zamjenu fosilnih goriva (kao što su ugljen, nafta, plin) koji se koriste za grijanje, sa raspoloživim izvorima bioenergije (kao što su nusproizvodi drvne industrije, šumska biomasa, peleti, slama i ostala biomasa iz poljoprivrede) u Europskoj uniji i izvan nje. Pokazuje investitorima i operaterima u sektoru toplinarstva kako koristiti biomasu na energetski učinkovit i ekonomičan način. Cilj B4B projekta je poticanje korištenja biomase za grijanje u javnom i privatnom sektoru za snage kotlova iznad 100 kW. Glavna zadaća projekta je širenje najbolje prakse zamjene fosilnih goriva biomasom na području Centralne i Istočne Europe.

  • Trajanje projekta: 2015. – 2017.

Partneri projekta su 12 zemalja članica EU i Ukrajina (Austrija, Belgija, Danska, Njemačka, Bugarska, Hrvatska, Finska, Grčka, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Ukrajina). Energetski Institut Hrvoje Požar (EIHP) partner je na B4B projektu zadužen za provedbu aktivnosti u Hrvatskoj.