8. plenarni sastanak CA EED

Datum događanja: - Lokacija: Bratislava

CA EED je projekt Europske unije čiji je cilj usmjerena akcija organizirane podrške zemljama članicama u implementiranju energetske direktive EED. Jezgru projekta čine dvodnevni plenarni sastanci kroz cijeli period trajanja akcije. Svaki plenarni sastanak prati niz paralelnih panel diskusija koje se fokusiraju na specifične podteme unutar 8 glavnih tema. Za svaku od podtema organizira se radna skupina sastavljena od 2 do 3 sudionika različitih država članica EU. Radna grupa prikuplja sve važne informacije, priprema diskusiju i sumira glavne zaključke nakon događaja.

U Bratislavi će se 18. i 19. listopada 2016. godine održati 8. plenarni sastanak CA EED radnih skupina. Ukupno će na sastanku sudjelovati predstavnici dvadesetak zemalja članica EU, a među njima će biti i predstavnici CEI-a iz Nacinalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost.