Edukacija u okviru A2PBEER projekta

Datum događanja: Lokacija: Zagreb

U okviru projekta A2PBEER (Affordable and Adaptable Public Buildings through Energy Efficient Retrofitting), kojeg već četvrtu godinu provodi 21 partner iz EU zemalja, HEP ESCO kao jedan od partnera na projektu organizira jednodnevnu besplatnu edukaciju koja će sudionicima prezentirati  glavne rezultate projekta.

Edukacija sadrži prezentacije slučajeva iz prakse na pilot projektima prikazane kroz video materijale i kratke Power Point prezentacije, a sudionici će se educirati o novim tehnologijama koje se mogu primijeniti u javnim zgradama te mogućnostima financiranja kao i donošenja odluka kod investicija u obnovu javnih zgrada.

Edukacija će se održati 28. ožujka 2017., od 8 do 16h u prostorijama HEP-a u Zagrebu.

U nastavku se nalazi link na promotivni video koji prezentira osnovne ciljeve i rezultate projekta A2PBEER.

https://www.youtube.com/watch?v=zSAJi7asuWU