4. konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti

Datum događanja: Lokacija: Zagreb

Četvrta po redu Konferencija o energetski učinkovitoj rasvjeti ukazat će na neka nova rješenja, ali i na probleme koji su uočeni pri ostvarivanju i provođenju dosadašnjih projekata uvođenja energetski učinkovite javne i rasvjete u raznim objektima, od javnih i poslovnih zgrada, preko industrijskih pogona pa sve do stambenih zgrada i obiteljskih kuća.

Konferencija će se održati 6. listopada 2016. godine u Zagrebu, u hotelu Antunović.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvdojene teme su načini za financiranje projekata ugradnje energetskih učinkovitih rješenja za rasvjetne sustave (npr. prema ESCO-modelu, na osnovi javno-privatnog partnerstva, iz sredstava fondova, poslovnih i razvojnih banaka). Isto tako, ukazat će se i na neke od problema pri ostvarivanju takvih projekata, ali i na nova tehnička rješenja i dostignuća u tom području. Prikazat će se i nekoliko najzanimljivijih projekata koji su u području osuvremenjavanja rasvjetnih sustava ostvareni u Hrvatskoj u proteklih godinu dana.

Na konferenciji će kao jedan od predavača sudjelovati Dean Smolar, voditelj Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost, gdje će prezentirati plansko i regulatorno okruženje energetski učinkovite javne rasvjete i ostvarene rezultate u Republici Hrvatskoj.