Institucije i organizacije unutar raznih područja energetske učinkovitosti

U provođenju mjera Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti sudjeluju:

HEP d.d. je zadužen za provođenje mjere E.1 Poboljšanje energetske učinkovitosti smanjenjem vlastite potrošnje u hidroelektranama, termoelektranama i termoelektranama – toplanama unutar HEP grupe i mjere E.2 Poboljšanje energetske učinkovitosti revitalizacijom hidroelektrana u sklopu HEP grupe.

HEP Toplinarstvo zaduženo je za mjeru E.5 Zamjena i rekonstrukcija vrleovodne i parovodne mreže

HEP Operator distribucijskog sustava zadužen je za mjeru E.7 Smanjenje gubitaka u disribucijskoj elktroenergetskoj mreži.

Misija HOPS-a je vođenje elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske, prijenos električne energije te održavanje, razvoj i izgradnja prijenosne mreže poradi pouzdane opskrbe korisnika uz minimalne troškove i brigu o očuvanju okoliša. U okviru restrukturiranja hrvatskog elektroenergetskog sektora osnovano je trgovačko društvo HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. (HEP-OPS d.o.o.), koje je započelo s radom 4. travnja 2005. godine temeljem Zakona o energiji, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energiji i Zakona o tržištu električne energije.

INA – Industrija nafte, d.d. (INA, d.d.) je srednje velika europska naftna kompanija. INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. Zadužena za provođenje mjera E.3 Poboljšanje energetske učinkovitosti u istraživanju i proizvodnji nafte i mjere E.4 Poboljšanje energetske učinkovitosti u preradi nafte.

JADRANSKI NAFTOVOD (JANAF d.d.) je strateški značajna energetska i gospodarska tvrtka u Republici Hrvatskoj i srednjoj i sjeveroistočnoj Europi koja upravlja naftovodom kao suvremenim, efikasnim i ekonomičnim sustavom transporta nafte za domaće i inozemne rafinerije. Uz transport nafte, temeljna djelatnost JANAF-a je i skladištenje nafte i naftnih derivata. Unutar 3. Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost, JANAF je zadužen za mjere energetske učinkovitosti u transportu nafte naftovodima.

 

Zavod za termodinamiku i procesnu termotehniku zadužen je za izradu Studije i Programa akumulacije rashladne energije u zgradarstvu, odnosno mjere HC.1 iz 3.NAPEnU.

Katedra za energetska postrojenja i energetiku nudi edukaciju, istraživanje i razvoj u području energetskog inženjeringa i gospodarenja energijom, što uključuje: energetska postrojenja, regulaciju i dinamiku sustava, moderne numeričke metode za simuliranje procesa izgaranja i formiranja onečišćujućih tvari (računalna dinamika fluida – CFD), ekonomiku energetike, planiranje energetskih postrojenja i sustava, kao i njihovu integraciju s drugim sustavima (energija-otpad-promet), menadžment u energetici, energetsku učinkovitost, konvencionalne i obnovljive izvore energije (uključujući i energiju iz otpada), vodikovu tehnologiju i ekonomiju, promjenu klime i energetsku politiku, te skladištenje energije (energy storage). Katedra je uključena u različite nacionalne i međunarodne projekte EU (HRZZ, LIFE, FP6, IEE, FP7, Horizon2020) te u širok spektar suradnje s industrijom, elektroprivredom, malim i srednjim poduzećima te državnim institucijama.

Institucije koje svojim djelovanjem doprinose energetskoj učinkovitosti u Hrvatskoj:

Društvo za oblikovanje održivog razvoja, DOOR je udruga stručnjaka koja se bavi održivim razvojem, prvenstveno na polju energetike. DOOR djeluje u dva strateška pravca – tranzicija u niskougljično društvo i ublažavanje energetskog siromaštva, a energetska učinkovitost predstavlja jednu od ključnih mjera u oba navedena područja. Zbog toga DOOR podiže razinu svijesti hrvatskih građana o energetskoj učinkovitosti, provodi obrazovne aktivnosti na tom polju, sudjeluje u izradi akcijskih i godišnjih planova energetske učinkovitosti te u drugim javnim politikama relevantnim za energetsku učinkovitost.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG) je osnovan 2009. od strane 24 renomirane tvrtke i institucije, kao neprofitna udruga na konsenzusu svih uključenih strana. Ključni cilj rada udruge je predvoditi transformaciju hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, te izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj.

HEP ESCO d.o.o. je tvrtka u vlasništvu HEP grupe koja razvija, provodi i financira projekte energetske učinkovitosti na tržišnom utemeljenju. Kratica ESCO, Energy Service Companyu svijetu je prepoznatljivi naziv za tvrtke koje pružaju cjelovite energetske usluge. Usluge obuhvaćaju razvoj, izvedbu i financiranje projekata na način da se povrat investicije ostvaruje kroz uštede u troškovima za energente i održavanje.

Državni ured za središnju javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na središnju javnu nabavu za središnja tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednika Republike Hrvatske.

EKONERG – Institut za energetiku i zaštitu okoliša je društvo znanja, s tradicijom neprekidnog rada od preko 50 godina. Intelektualni kapital preko 100 zaposlenih u sustavu dovoljna je “kritična masa” za najkompleksnije poslove u području rada. U EKONERG-u je uspješno implementiran ESOP na ukupni kapital društva.

Fakultet elektrotehnike i računarstva – FER, kao vodeća hrvatska visokoškolska i istraživačka ustanova u području elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijske tehnologije želi biti integriran i konkurentan u europskome visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru te želi stvarati nove oblike prijenosa znanja u gospodarstvo i pokretati gospodarsku i društvenu aktivnost Hrvatske.

Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) je globalna razvojna mreža Ujedinjenih naroda, koja djeluje u 177 zemalja i teritorija. UNDP-ova prisutnost u Hrvatskoj regulirana je Standardnim osnovnim ugovorom o suradnji s Vladom Republike Hrvatske. Usmjereni smo na niz razvojnih potreba u Hrvatskoj, uključujući unapređenje uvjeta života i ekonomskih prilika u područjima pogođenim ratom, te ruralnim i teško pristupačnim područjima; promicanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša; zagovaranje potpune socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, manjina i drugih ranjivih skupina; te jačanje pravosuđa i društvene sigurnosti.

Međunarodni centar za održivi razvoj energije, voda i okoliša (SDEWES Centar) je nevladina neprofitna istraživačka organizacija. Članovi SDEWES Centra imaju širok spektar znanja u području održivosti i održivog razvoja, modeliranja energetskih sustava i energetskog planiranja, tehničkih i ekonomskih evaluacija projekata i investicija, zakonodavstva u vezi energije i tržišta energije, ublažavanja klimatskih promjena, integraciji sustava vode, energije i otpada, itd. Centar se također bavi i poučavanjem, diseminacijom te jačanjem kapaciteta i raznim drugim tehničkim poslovima kao što su računalna dinamika fluida i optimizacija sustava. Članovi SDEWES Centra imaju veliko iskustvo u radu na europskim i nacionalnim projektima te su uspješno sudjelovali u više od 35 različitih inicijativa, uključujući sedam Inteligent Energy Europe projekata, šest Horizon 2020 projekata te pet Framework Programme 7 projekata.

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj – HR PSOR je nedobitna ustanova privatnog sektora. Tridesetdevet članova – predstavnika hrvatskog gospodarstva udružuju znanje, inovativnost i odgovornost u traganju za razvojnim putevima koji uravnotežuju poslovni uspjeh, društvenu dobrobit i zaštitu okoliša.

Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju (HSUSE)  ima za cilj promicati korištenje sunčeve energije na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini; uspostaviti banku podataka svih instaliranih projekata koji koriste sunčevu energiju s osvrtom na ekološki doprinos te aktivno sudjelovati na svim projektima koji koriste obnovljive izvore energije.

Hrvatska udruga energetskih certifikatora (HUEC) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu kao neprofitna pravna osoba. Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, putem razvoja, edukacije i promocije provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja u zgradarstvu i šire.


Glavne institucije zadužene za donošenje i provođenje energetske politike u Hrvatskoj


Regionalne energetske agencije


Energetske zadruge


Pružatelji energetske usluge