Energetske zadruge

Energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema ključu lokacije koji zajedno razvijaju projekte obnovljivih izvora energije. Zajedničkim ulaganjem smanjuje se rizik investicije i dijeli se dobit od projekta.

Energetske zadruge organizirane su na način da se za sva pitanja upravljanja zadrugom vrši demokratski način odlučivanja. Cilj takvih zadruga je promovirati obnovljive izvore energije u vlasništvu lokalnih zajednica. Na taj način se omogućava jednostavnija implementacija mjera energetske učinkovitosti usmjerena na lokalnu zajednicu, zbog toga što zadruge mogu ostvariti veću pregovaračku moć, veći trust znanja i djelovati na višoj razini nego pojedinac.

U Hrvatskoj trenutno djeluje 8 energetskih zadruga:

BAN-UNION zadruga je poljoprivredna i energetska zadruga za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda, čiji cilj je proizvodnja zdrave (organske, ekološke) hrane uz upotrebu vlastite energije (električne, toplinske, rashladne), samostalno proizvedene energije iz OIE u ekološki očuvanoj sredini. Zadruga je osnovana 03.11.2011. i djeluje na PPDS u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sedam članova čine zadrugu i polovina je visokobrazovana što je dobar ljudski kapital za vođenje zadruge i provedbu projekata. Naš moto je čisto i zdravo, što znači čista energija,okoliš i zdrava hrana. Zadruga je smještena u brdsko-šumovitom području gdje ima mnogo biomase, sunca i vode za proizvodnju energije iz OIE. Zadruga radi na provedbi projekta zdrave hrane (kozarstvo-sirarstvo i gljivarstvo) za kojeg postoji veliki interes lokalnog stanovništa i lokalne zajednice, a postoje veliki neiskorišteni resursi za ovaj atraktivan i unosan poljoprivredni posao proizvodnje ekohrane. Zadruga posjeduje opremu za preradu mlijeka i sira, zemljište i poslovni prostor.

Zelena energetska zadruga (ZEZ) je zadruga koja se bavi planiranjem i vođenjem projekata primjene obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Zadruga je osnovana s ciljem djelovanja u lokalnoj zajednici s posebnim naglaskom na održivi razvoj turizma, poljoprivrede te komercijalnih i javnih ustanova.

Zadruga u budućnosti planira pokrenuti djelatnost opskrbe električnom energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora energije. ZEZ posebno njeguje načelo suradnje s pojedincima, tvrtkama, ustanovama i svim drugim dionicima kojima je primarni interes društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj lokalnih zajednica.

Misija Energetske zadruge Otok Krk je bnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost učiniti dostupnim svakom privatnom, pravnom i društvenom subjektu na otoku, kako bi umanjili a potom i eliminirali ovisnost otočana o nestajućim i sve skupljim fosilnim gorivima. Za postizanje tog cilja, osmisliti i provesti edukativne, organizacijske, pravne, poslovne, financijske i druge modele i praksu, sa svrhom da se najveći dio aktivnosti odradi osloncem na otočke ljude i resurse. Kao neprofitna organizacija, Zadruga će na ostvarenju svoje Misije surađivati sa svim pojedincima, udrugama, institucijama, poslovnim subjektima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, nacionalnim i inozemnim subjektima koji su joj voljni pomoći, sudjelovati u njenim projektima ili kada trebaju njenu pomoć.

Energetska zadruga Kaštela osnovana je od strane 14 osnivača radi ekološke osvještenosti, brige za lokalnu zajednicu te sve skupljih energenata. Među njima je i Osnovna škola Ostrog, čiji su djelatnici ušli u zadrugu kako bi educirali učenike o novim oblicima energije i brizi za okoliš. Prethodno je u sklopu UNDP-ova projekta “Solarni suncokreti” postavljen fotonaponski treker snage 1kW na krovu škole. Osnivači zadruge naglašavaju kako su o osnivanju bili potaknuti primjerima uspješnih energetskih zadruga u Europi.

Energetska zadruga Lug osnovana je kao rezultat niza inicijativa i projekata Lokalne akcijske grupe Vallis Colapis u cilju poticanja OIE na području Karlovačke i Zagrebačke županije. Osnovana je u svibnju 2013. godine te obuhvaća 10 gradova i općina na sjeveru Karlovačke županije i jugu Zagrebačke županije: Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Kamanje, Draganić, Netretić, Ribnik, Lasinja, Žakanje i Pokupsko. Zadruga broji 8 zadrugara, 6 fizičkih i dvije pravne osobe.

Primarni cilj Energetske zadruge Sunčani Hvar je pomoć građanima prilikom solarizacije, postavljanja fotonaponskih i termosolarnih sustava na njihove objekte. Također svoje aktivnosti usmjeravaju na povećanje energetske učinkovitosti kroz predstavljanje modela smanjenja troškova energije u kućanstvima upotrebom širokog spektra obnovljivih izvora energije, kao što je izolacija kuća (krovova, postavljanjem energetski učinkovite stolarije, termoizolacijom zidova..), proizvodnja potrošne tople vode i električne energije korištenjem fotonaponskih sustava.

Primarne djelatnosti braniteljske zadruge Ka-Solar su proizvodnja, prijenos, distribucija, opskrba i organizacija tržišta električnom energijom. Sjedište zadruge je u Karlovcu, a njen upravitelj je Mato Banović. Zadruga je osnovana 13.09.2012, a područje djelovanja je čitav prostor Republike Hrvatske.

Energetska zadruga SPES osnovana je 05.07.2002., a doregistrirana 15.02.2013 na trgovačkom sudu u Splitu. Upravitelj zadruge je Ivana Rossi, a kontakt osoba je i predsjednik skupštine je Ivan Biuk. Zadruga je do sada obavila idejni projekt za solarnu elektranu do 100 kWp na krovu punionice izvorske vode Vrlika s predugovorom o otkupu i ugovorom o tehničkoj mogućnosti prodaje solarne energije natrag u mrežu. Sve trenutne aktivnosti zadruge su sada usmjerene na otklanjane ratne štete na gospodarskom objektu koji je dan u zakup zadruzi Spes na 14 godina plus 14 godina. Zadrugari se slažu da će djelatnost svoje zadruge u budućnosti vide s punionicom prirodne izvorske vode i proizvodnjom solarne energije.


Glavne institucije zadužene za donošenje i provođenje energetske politike u Hrvatskoj


Institucije i organizacije unutar raznih područja energetske učinkovitosti


Regionalne energetske agencije


Pružatelji energetske usluge