potrošnja električne energije u pojedinim sektorima

potrosnja el en sektori

potrošnja električne energije u pojedinim sektorima – Energija u Hrvatskoj 2013