ukupna proizvodnja primarne energije u hrvatskoj

ukupna proizvodnja primarne energije

ukupna proizvodnja primarne energije u Hrvatskoj – izvor: Energija u Hrvatskoj 2013