struktura tonksih km prijevoza u RH i EU

tonski kilometri prijevoza

struktura tonskih kilometara prijevoza u RH i EU, izvor: Energija u Hrvatskoj 2013