Energetska učinkovitost u Hrvatskoj

Generalni cilj je usklađivanje s EU direktivama, kako bismo postigli cilj 20-20-20. Za postizanje mjera energetske učinkovitosti to znači ostvarivanje EU cilja propisanog u Direktivi o energetskoj učinkovitosti (EED 2012/27/EU).

Zakonska osnova za postizanje i praćenje cilja postizanja energetskih ušteda i primjene principa energetske učinkovitosti u Hrvatskoj je novi Zakon o energetskoj učinkovitosti. Taj zakon izražava predanost Hrvatske prema postizanju cilja i iznosi tko su obveznici planiranja energetske učinkovitosti. Zakonom o energetskoj učinkovitosti stvoreni su uvjeti za postavljanje ciljeva, usvajanje mjera za smanjenje potrošnje primarne energije u djelatnostima proizvodnje, prijenosa i distribucije energije i mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti kroz institucionalne, financijske i druge okvire za uklanjanje prepreka koje sprečavaju razvoj tržišta energetske učinkovitosti.

Cilj energetske učinkovitosti za Republiku Hrvatsku

Za Republiku Hrvatsku je okvirni nacionalni cilj povećanja energetske učinkovitosti izražen kao apsolutni iznos neposredne potrošnje energije u 2020. godini, 293,04 PJ (7,00 Mtoe). Odgovarajući cilj izražen kao apsolutni iznos primarne energije u 2020. godini je 466,69 PJ (11,15 Mtoe). To znači da ukupno trebamo povećati energetsku učinkovitost za 19,77 PJ do 2016. godine i 22,76 PJ do 2020. godine.

Ciljevi ušteda energije određeni su u skladu sa metodologijom propisanom u Direktivi 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti i  Direktivi o energetskim uslugama (ESD), te odgovaraju apsolutnom iznosu od 9%, odnosno 10% neposredne potrošnje energije, određene kao prosječna potrošnja energije u razdoblju 2001. – 2005. godine.

Nacionalni plan energetske učinkovitosti

Kako bi se ostvarili određneni ciljevi, obaveza svake države čalnice je donošenje vlastitog Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti (NAPEnU) predstavlja sveobuhvatni provedbeni dokument politike energetske učinkovitosti za određeno trogodišnje razdoblje, a ujedno sadrži i izvješće s detaljnim prikazom aktivnosti provedenih u prethodnom trogodišnjem razdoblju.

Lokalni planovi energetske učinkovitosti

Praksa Europske unije nalaže izradu nacionalnih i lokalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti kako bi se detaljno razradile mjere postizanja energetskih ušteda, uzimajući u obzir lokalne prilike i mogućnosti. Planovi energetske učinkovitosti su važni, jer se njima lokalna zajednica uključuje u postizanje ciljeva te se osluškuju želje i potrebe lokalnih vlasti, umjesto da država sama nameće rješenja. Većina gradova u Hrvatskoj izrađuje i javno objavljuje svoj godišnje akcijske planove energetske učinkovitosti. Možete ih pronaći ovdje.


Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti – NAPEnU


Rezultati


Nacionalni okvir politike (NOP) za razvoj tržišta alternativnih goriva


Nacionalni dokumenti